СрпскиРуски
Претрага
Пријава на новости
Пријатељи центра
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Друштвене мреже
Банер
Банер

4. НИС олимпијада

plakat
 

Уз подршку Министарства просвете,

науке и технолошког развоја Републике Србије 

Kомпанија НИС-Газпромњефт,   

Славистичко друштва Србије и  

Руски центар фонда „Руски свет“ при Гимназији „Јован Јовановић Змај“

у Новом Саду организују  

4. НИС Олимпијаду из руског језика.


 

 

 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ

КАТЕГОРИЈЕ

На олимпијади имају право учешћа ученици VII и VIII разреда основних школа и ученици свих разреда свих средњих школа у Србији, Републици Српској и Црној Гори, који су подељени у следеће четири категорије:

 1. категорија: ученици VII и VIII разреда основних школа; 
 2. категорија: ученици I и II разреда свих средњих школа осим специјализованих филолошких гимназија; 
 3. категорија: ученици III и IV свих средњих школа и ученици I и II разреда специјализованих филолошких гимназија; 
 4. категорија: ученици VII и VIII разреда основних и ученици I, II, III и IV разреда свих средњих школа којима је руски матерњи језик и/или језик комуникације у породици (тј. којима су оба родитеља или један од њих руског порекла или долазе из земаља постсовјетског простора), који су се школовали или извесно време живели у Русији или у земљама постсовјетског простора, као и ученици III и IV разреда специјализованих филолошких гимназија. 

Ученик има право да се такмичи само у једној категорији.

 

ПРИЈАВА  

Да би ученици учествовали на Олимпијади потребно је да их њихови професори – ментори пријаве.  

Ове године пријава ученика се врши искључиво преко сајта www.ns-rus.rs. 

Да би ментор пријавио своје ученике потребно је да се прво региструје на сајту www.ns-rus.rs где ће пронаћи сва потребна упутства за регистрацију и пријављивање ученика.  

 Пријављивање се мора извршити најкасније до 24.04.2016. године до 23:59 сати.  

Уз попуњену пријаву ментор је дужан да за сваког пријављеног ученика на сајт постави (аплоудује) и потписану изјаву - сагласност да се његови лични подаци могу користити, обрађивати и објављивати за потребе Олимпијаде.  

Формулар сагласности можете преузети овде

Формулар изјаве је потребно преузети са сајта, одштампати, попунити, потписати, затим скенирати и аплоудовати назад на сајт у форматима *.jpg или *jpeg или *.bmp или *.png (величина скенираног фајла не сме бити већа од 512 килобајта). 

Све пријаве без сагласности или пријаве послате путем мејла или на неки други начин, као и пријаве послате након истека указаног рока сматраће се неважећим и неће се узимати у разматрање. Професор-ментор гарантује исправност одатака наведених у пријави.

ВАЖНО: За сваког ученика појединачно се попуњава пријава и доставља сагласност.

 

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОЛИМПИЈАДЕ

4. НИС Олимпијада ће се одржати у два сегмента:

 • Квалификациони круг, 25.04.2016. године.
 • Финале, 28.05.2016. године.

КВАЛИФИКАЦИОНИ КРУГ

Квалификациони круг се одржава у матичним школама пријављених ученика и то на следећи начин:

Сви ментори, ће на сајту (у свом кабинету) имати увид да ли су њихове пријаве примљене и прихваћене као исправне.  

На истом месту менторима ће благовремено бити доступни задаци и остали документи неопходни за провођење првог круга (образац матрице, упутство за израду задатака) које ће моћи да преузму (даунлоудују).

Свака школа треба да одштампа задатке и остале неопходне документе преузете са сајта и да ученицима обезбеди просторију (учионицу) у којој ће моћи неометано да раде задатке у назначено време. Школа је такође обавезна да обезбеди непристрасно одговорно лице које ће водити рачуна о томе да израда тестова буде регуларна, у складу са упутством тј. да ученици не преписују, да им нико са стране не помаже, да не прекорачују време предвиђено за израду задатака и сл.

По завршетку израде теста одговорно лице потписује сваки тест и својим потписом потврђује регуларност проведеног такмичења.

У квалификационом кругу ради се тест из лексике-граматике (максималан број бодова 60). За пролаз у финале потребно је да се освоји „олимпијска норма“ која је и ове године 40 поена.  

У финале ће из сваке школе бити позван по један најбоље пласирани ученик у свакој категорији под условом да је постигао олимпијску норму. 

Ако у некој школи у истој категорији има више ученика са истим бројем бодова на ментору (или менторима) је да одлуче ко ће од тих ученика да иде у финале и да о томе обавесте организаторе до 16.05.2016. у 23:59.  

Ако се нека школа истакне великим бројем учесника у првом кругу, комисија има право да из те школе у финале позове више од једног ученика по категорији.

Комисија такође задржава ексклузивно право да у финале позове и ученике из неке од школа у којој није постигнута олимпијска норма.

ВАЖНО: Уколико комисија у било ком тренутку процени да је у некој школи дошло до неправилности, има право да поништи први круг Олимпијаде у тој школи и дисквалификује све учеснике из те школе, тј. да никога из те школе не позове у финале. Сву одговорност за дисквалификацију сноси ментор.

По завршетку израде тестова, школа, тј. одговорно лице из школе (ментор), скенира тестове (за сваког ученика посебан скен) и поставља (аплоудује) их на сајт у форматима *.jpg или *jpeg или *.bmp или *.png (величина скенираног фајла не сме бити већа од 512 килобајта).

Пријем тестова је најкасније до 30.04.2016. у 23:59 сати.

ВАЖНО: Сви тестови који буду послати на неки други начин (путем мејла, дропбокса, курирском службом, редовном поштом и сл.) на време или после пропозицијама утврђеног времена неће се прегледати и сматраће се неважећим.

По пријему свих урађених тестова извршиће се прегледање истих, бодовање и прављење ранг листе учесника, која ће бити истакнута на сајту Руског центра, најкасније до 12.05.2016. до 20:00 сати. 

Ментори ће у свом кабинету на сајту www.ns-rus.rs моћи да прате статус и број бодова својих ученика у току прегледања и уложе приговор на број бодова.

По објављивању ранг листе знаће се који ће ученици бити позвани на финално такмичење, а њиховим менторима ће и лично, путем мејла и сајта, бити упућен позив на финално такмичење.

Ученици, тј. њихови ментори су у обавези да најкасније до 16.05.2016. у 23:59 потврде свој долазак у финале електронским путем на адресу која ће бити указана у позивници.

 

ВАЖНО: Уколико ментори до наведеног рока не потврде долазак својих ученика на финално такмичење ти ученици губе право учествовања у финалу, а организатори имају право да позову у финале следећег такмичара са ранг листе. (Такмичар који је накнадно позван добија временски рок да потврди свој долазак у финале, ако не потврди до истека тог рока, процедура је иста као у првом случају).

ФИНАЛЕ

Финале ће се одржати 28.05.2016. године у Новом Саду.

У финалу учеснике очекују још 4 круга:  

 1. круг: Тест из лексике-граматике (40 поена).

После овог теста ради се пресек и ранг листа после првог круга. Учесници, пропорционално по групама. са најмањим бројем освојених поена завршавају такмичење, тј. не иду у следећи круг.

 1. круг: Тест разумевања прочитаног текста (максималан број поена 10);
 2. круг: Тест разумевања на слух (20 поена);

После ова два теста опет се ради пресек и ранг листа после трећег круга. Учесници, пропорционално по групама, са највише освојених поена из сва три круга пролазе у 4. круг финала, а остали (са мањим бројем поена) не пролазе, тј. завршавају такмичење.

 1. круг: Конверзација (30 поена)

На конверзацији учесници показују своје владање језиком кроз разговор са испитивачем. Њихово знање и умеће оцењује комисија.

Учесник финала може да освоји највише 100 поена.

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА

Коначни резултати се објављују после 4. круга и тада се проглашавају:  

 1. Победници Олимпијаде по категоријама.

У свакој категорији проглашавају се победници: 1. 2. и 3. место у категорији, по ранг листи на основу укупно освојених поена у сва четири круга финала.  

Ученик који је освојио највише поена у својој категорији осваја 1. место, следећи по броју поена 2. место, а следећи по броју поена 3. место. Ако два ученика имају исти број поена, посматра се који ученик има бољи резултат у 4. кругу (конверзација), ако и ту имају исти број поена посматра се који ученик има бољи резултат у 3. кругу, и тако до резултата у 1. кругу, а ако су им резултати у сва четири круга потпуно идентични, онда деле неко од та три места, или Комисија одређује ко од њих осваја које место.  

Победници Олимпијаде по категоријама добијају дипломе за освојено место. Учесници који стигну до 4. круга, а не освоје неко од прва три места добијају похвале, а учесници који такмичење заврше у 3. кругу и раније добијају захвалнице за учешће на Олимпијади.

 1. Укупни победник Олимпијаде.

Поред победника Олимпијаде по категоријама проглашава се и укупни победник Олимпијаде (1. 2. и 3. место), који се одређују на основу ранг листе свих учесника финала без обзира на категорију.  

Коначни и укупни победник Олимпијаде је ученик који је освојио највећи број бодова, независно од категорије у којој се такмичио. Коначно и укупно друго место заузима учесник који је следећи на општој ранг листи, за све категорије. Коначно и укупно 3. место заузима учесник који је следећи по броју поена на општој ранг листи за све категорије. У случају да два учесника имају исти број поена, посматра се који ученик има бољи резултат у 4. кругу (конверзација), ако и ту имају исти број поена посматра се који ученик има бољи резултат у 3. кругу (лексика-граматика), и тако до резултата у 1. кругу, а ако су им резултати у сва четири круга потпуно идентични место заузима учесник из јаче категорије. 

Коначна ранг листа, списак награђених учесника, као и тестови са решењима биће благовремено објављени на сајту Руског центра.

ВАЖНО:  

Ако Комисија-жири открије и утврди да се неки од учесника такмичи у неадекватној категорији за њега (посебно важно за ученике који треба да се такмиче у 4. категорији), учесник се дисквалификује, са поништавањем свих до тада освојених поена, и на ранг листи ће писати – дисквалификован, а његов ментор и његова школа губе право да следеће године учествују на Олимпијади. Сву одговорност за дисквалификацију сноси ментор.

 

Свака неправилност у току израде тестова биће санкционисана удаљавањем учесника из даљег такмичења на Олимпијади, са поништавањем свих до тада освојених поена и на ранг листи ће писати – дисквалификован.

Све одлуке у току самог такмичења доноси комисија – жири, одлуке су неопозиве и без права на жалбу. Комисија – жири својим професионалним и личним интегритетом стоји иза свих својих одлука.

Пропозиције можете преузети овде

Плакат можете преузети овде

 

 


    
     
   VII VIII       


            
  , 
    , 

    
     
  :
1.    


:

 VII VIII      ;
2.    


:

 I II             
  ;
3.    


:

 III IV       

 I II     
   ;
4.    


:

 VII VIII      

 I, II, III IV     
       
  / 


     (. 
                
      
   ), 
    
! 
 
 
    , 

 III IV
        .
      
 
 
 
    
     

.

    
"   #              –
  .
#     

     
       

 www.ns-rus.rs.
"     

       
 
 
 www.nsrus.
rs        

  
   

.


 
  
   
 24.04.2016.
 23:59 
.
  
     
!        

  
(
   
)  
 
 - 


       
     
  ,
 $     #    .
% 
    
 ,     , 
, ,  

           
   *.jpg *jpeg *.bmp *.png ( 
   
       512 ).
      
      
 
,   
 
   !  

  . &  -
 
           
  .
'()#: * 

     
 
        .


   
    
4. + #         !
     :
• ,  
, 25.04.2016.     .
• %, 28.05.2016.     .
 
 
,  
     ! 
 
  

  
    
:
  ,  
 (
  
) 
          
       
 .
 
  
    

       
     
 $  
 (  ,

     
     )     ! ! 
  
(
).
     
      

 

    
 "      
      


# #  (


)
               
 
 . - 
$                    

  
 

  

# 


,
    
 

 .     

  

,        !,     
 

       $     
      .
& 
             
     $
 
 
     
.
.  

        - (       60).
* 
          „   
 
“       40
 
.
.   
           
 
# 

       
    
   

      
      
  
.
(
  
   

        
 ( )
         

       

         
               16.05.2016.
 23:59.
(    


  

,        

            

  .
, $     ! 
       
   

       
  

  .
'()#: . 
   

      
           
 ,
        
 #    
       
$     

  , .
       
  . % 
      
   .
 
     
 
, , .        ( ),     

 ( 

 ) 

 (
 ) " 
 

  
*.jpg *jpeg *.bmp *.png ( 
          512
).
  
  
   
 30.04.2016. 23:59 
.
'()#:       # 
 
      
 
 (
 ,     , 
 

!,       .)   
 $       
 

!  
& !.
& 
  
$        ,      
 


     
,  
 
 
     
  
,     
12.05.2016. 20:00 .
/ 
  
  
 www.ns-rus.rs      
       


 

     
!        .
 #

 

   

    

,    
, 
  , 

 

$

     .
 , .   
 
       16.05.2016. 23:59 
 

      $
  
     
  

  .
'()#: .                      

   
 


 
  

 
  
,   
       
 
      

  . (0
                          

 ,           ,    
  
  


).

 
%      ! 28.05.2016.     
     
.
.  
 

 


  4 
:
1. 
: '          -


    (40 ).
&           
. .
,   
. 
    
 
, .    
 
     
.
2. 
: ' 
 

 

      
 (  10);
3. 
: ' 
 

 
 " (20 );
&                
. .
,  

,      
 
 4. 
  ,  (  
)  , .  
 
.
4. 
: ( 
 
 (30 )
  

 

          
. 1  

 
 .
      $

 & 
  
 100 
.


  
 


,
 
  

  4.     
        
:
1. #  #     .
 
       

  
      : 1. 2. 3.  
  , 
 
 

  
  
 
  .
.
    
    1. ,      
  2. , 
     
  3. . (     

 
   ,  

 


 4. 

 ( ),  
 
     

 


 3. 

,      

 1. 

,  
  

  
 
 

    
,                 , ,     $
        .
&    #          
       . .
 
     4.

,               
  , 

 
 
 3. 

 
     
  

 #    .
2.     #      #    .
&          #        

     
#    (1. 2. 3.  ),      $

 
  

  "    

$

 # #
 
    

.
,
 

     #    

         ,     
 
  
. ,
 

    
 


       
 ,   . ,
 

 3. 


       
  
    . . 


         

 
   ,  


  

 4. 

 ( ),  
 
     


 

 3. 

 (- ),      

 1. 

,  
  

  

 
 
     
 


 
 .
,
 ,  $

,      
 
 
 .
'()#:
( ,-!  
               


     
     

   

  ( ! 

       

 4. ),
           
$    ,            ,  
  –      ,    
          
      #    . % 
 
     
$   
   .
  
     
 
  


     

     
 #    ,             
  –     
$    
.
%         

 
    
      
 – &,      
# 

 
 &
#. , – !    
 
       
.