СрпскиРуски
Претрага
Пријава на новости
Пријатељи центра
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Друштвене мреже
Банер
Банер

3. НИС олимпијада

plakat 3

Уз подршку Министарства просвете Републике Србије, компаније НИС и Славистичког друштва Србије, Руски центар фонда „Руски свет“ при Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду организује

 

III НИС Олимпијаду из руског језика.

Пријаве за учешће трају од  

12.04.2015 до 25.04.2015.

 

Молимо све заинтересоване учеснике да пажљиво прочитају пропозиције и у складу са њима поднесу своје пријаве.Циљ манифестације је промовисање и популаризација руског језика.

Преузми ПЛАКАТ

На олимпијади имају право учешћа ученици VII и VIII разреда основних школа и ученици свих разреда свих средњих школа у Србији, Републици Српској и Црној Гори, који су подељени у следеће четири категорије:

I категорија: ученици VII и VIII разреда основних школа

- II категорија: ученици I и II разреда свих средњих школа осим специјализованих филолошких гимназија;

- III категорија: ученици III и IV свих средњих школа и ученици I и II разреда специјализованих филолошких гимназија;

- IV категорија: ученици свих основних и средњих школа којима је руски матерњи језик и/или језик комуникације у породици (тј. којима су оба родитеља или један од њих руског порекла или долазе из земаља постсовјетског простора), који су се школовали или одређени период живели у Русији, као и ученици III и IV разреда специјализованих филолошких гимназија.

Ученик има право да се такмичи само у једној категорији.

Да би се ученици такмичили на Олимпијади потребно је да њихови професори – ментори пошаљу организаторима олимпијаде попуњену пријаву. Пријаве слати обавезно у .doc формату (Word document) на адресу: 3.nisolimpijada@mail.ru најкасније до 25.04.2015. године до 23.55 сати.

Преузми ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

Уз попуњену пријаву сваки учесник олимпијаде дужан је да достави и потписану изјаву - сагласност да се његови лични подаци могу користити, обрађивати и објављивати за потребе Олимпијаде. Изјаву одштампати, попунити, потписати, затим скенирати и послати у форматима *.jpg или *.bmp заједно са пријавом.

Преузми ФОРМУЛАР ЗА ИЗЈАВУ РОДИТЕЉА

Све непотпуне, неправилно попуњене као и пријаве послате без сагласности или након истека указаног рока сматраће се неважећим и неће се узимати у разматрање. Професор-ментор својим именом гарантује исправност наведених података наведених у пријави.

Преузми ПРОПОЗИЦИЈЕ

ВАЖНО: За сваког ученика појединачно шаље се посебна пријава (посебан ворд документ) и потписује посебна сагласност.

III НИС Олимпијада ће се одржати у два круга:

Први – квалификациони круг, који ће се одржати 27.04.2015. године.

Други – финални круг, који ће се одржати 30.05.2015. године.

Први, квалификациони, круг ће се одржати у матичним школама пријављених ученика и то на следећи начин. Сви ментори, ће путем мејла (који су навели у пријави) бити обавештени о томе да су њихове пријаве примљене и прихваћене као исправне. На исти мејл менторима ће благовремено бити послати задаци за оне категорије за које имају пријављене ученике. Свака школа треба да одштампа добијене задатке и да ученицима обезбеди просторију (учионицу) у којој ће моћи неометано да раде задатке у назначено време. Школа је такође обавезна да обезбеди непристрасно лице које ће водити рачуна о томе да израда тестова буде регуларна, тј. да ученици не преписују, да им нико са стране не помаже, да не прекорачују време предвиђено за израду задатака и сл.

По завршетку израде теста одговорно лице потписује сваки тест и својим потписом потврђује регуларност проведеног такмичења.

У квалификационом кругу ради се тест из лексике-граматике (максималан број бодова 60). За пролаз у финале потребно је да се освоји „олимпијска норма“ која је ове године 40 поена. У финале ће бити позван по један најбоље пласирани ученик у свакој категорији из сваке школе у којој је постигнута олимпијска норма. Ако у некој школи у истој категорији има више ученика са истим бројем бодова на ментору (или менторима) је да одлуче ко ће од тих ученика да иде у финале и да о томе обавесте организаторе до 16.05.2015. у 23.55.

ВАЖНО: Уколико комисија за пријем и обраду/прегледање задатака процени да је у некој школи дошло до неправилности, организатор има право да поништи први круг Олимпијаде и дисквалификује све учеснике из те школе, тј. да никога из те школе не позове у финале.

По завршетку израде тестова, школа, тј. одговорно лице из школе, скенира тестове и шаље скениране тестове у форматима .jpg или .bmp на адресу: 3.nisolimpijada@mail.ru 

пријем тестова је најкасније до 30.04.2015. у 23.59 сати.

ВАЖНО: Сви тестови који буду послати у неком другом формату неће се прегледати и сматраће се неважећим. Сви тестови који стигну после назначеног рока неће се прегледати и сматраће се неважећим, тј. сматраће се да први круг није ни урађен.

По пријему свих урађених тестова у Руском центру ће се извршити прегледање истих, бодовање и прављење ранг листе учесника, која ће бити истакнута на сајту Руског центра, најкасније до 12.05.2015. до 20.00 сати.

По објављивању ранг листе знаће се који ће ученици бити позвани на финално такмичење, а њиховим менторима ће и лично, путем мејла, бити упућен позив на финално такмичење.

Ученици, тј. њихови ментори су у обавези да најкасније до 16.05.2015. у 23.55 потврде свој долазак у финале електронским путем на адресу: 3.nisolimpijada@mail.ru 

ВАЖНО: Уколико ментори до указаног рока не потврде долазак својих ученика на финално такмичење ти ученици губе право учествовања у финалу, а организатори имају право да позову у финале следећег такмичара са ранг листе. (Такмичар који је накнадно позван добија временски рок да потврди свој долазак у финале, ако не потврди до истека тог рока, процедура је иста као у првом случају).

Други, финални, круг ће се одржати 30.05.2015. године.

У финалу учеснике очекује 4 круга такмичења.

 1. круг: Тест из лексике-граматике (40 поена).

После овог теста ради се пресек и привремена ранг листа. Учесници, пропорционално по групама. са најмањим бројем освојених поена завршавају такмичење, тј. не иду у следећи круг.

 1. круг: Тест разумевања прочитаног текста (максималан број поена 10);
 2. круг: Тест разумевања на слух (20 поена);

После ова два теста опет се ради пресек и привремена ранг листа. Учесници, пропорционално по групама, са највише освојених поена из сва три круга пролазе у 4. круг финала, а остали (са мањим бројем поена) не пролазе, тј. завршавају такмичење.

 1. круг: Конверзација (30 поена)

На конверзацији учесници показују своје владање језиком кроз разговор са испитивачем. Њихово знање и умеће оцењује комисија.

Максималан број поена које учесник финала може да освоји је 100.

Коначни резултати се објављују после 4. круга и тада се проглашавају:

 1. Победници Олимпијаде по категоријама.

У свакој категорији проглашавају се победници: 1. 2. и 3. место у категорији, по ранг листи на основу укупно освојених поена у сва четири круга финала. Ученик који је освојио највише поена у својој категорији осваја 1. место, следећи по броју поена 2. место, а следећи по броју поена 3. место. Ако два ученика имају исти број поена, посматра се који ученик има бољи резултат у 4. кругу (конверзација), ако и ту имају исти број поена посматра се који ученик има бољи резултат у 3. кругу, и тако до резултата у 1. кругу, а ако су им резултати у сва четири круга потпуно идентични, онда деле неко од та три места. Победници Олимпијаде по категоријама добијају дипломе за освојено место. Учесници који стигну до 4. круга, а не освоје неко од прва три места добијају похвале, а учесници који такмичење заврше у 3. кругу и раније добијају захвалнице за учешће на Олимпијади.

 1. Укупни победник Олимпијаде.

Поред победника Олимпијаде по категоријама проглашава се и укупни победник Олимпијаде (1. 2. и 3. место), који се одређују на основу ранг листе свих учесника финала без обзира на категорију. Коначни и укупни победник Олимпијаде је ученик који је освојио највећи број бодова, независно од категорије у којој се такмичио. Коначно и укупно друго место заузима учесник који је следећи на општој ранг листи, за све категорије. Коначно и укупно 3. место заузима учесник који је следећи по броју поена на општој ранг листи за све категорије. У случају да два учесника имају исти број поена, посматра се који ученик има бољи резултат у 4. кругу (конверзација), ако и ту имају исти број поена посматра се који ученик има бољи резултат у 3. кругу (лексика-граматика), и тако до резултата у 1. кругу, а ако су им резултати у сва четири круга потпуно идентични место заузима учесник из јаче категорије.

Коначна ранг листа, списак награђених учесника, као и тестови са решењима биће благовремено објављени на сајту Руског центра.

ВАЖНО:

Ако комисија-жири открије и утврди да се неки од учесника такмичи у неадекватној категорији за њега (посебно важно за ученике који треба да се такмиче у 4. категорији), учесник се дисквалификује, са поништавањем свих до тада освојених поена, и на ранг листи ће писати – дисквалификован, а његов ментор и његова школа губе право да следеће године учествују на Олимпијади.

Свака неправилност у току израде тестова биће санкционисана удаљавањем учесника из даљег такмичења на Олимпијади, са поништавањем свих до тада освојених поена и на ранг листи ће писати – дисквалификован.

Све одлуке у току самог такмичења доноси комисија – жири, одлуке су неопозиве и без права на жалбу. Комисија – жири својим професионалним и личним интегритетом стоји иза свих својих одлука.

 

 

 

 

Руски центар Нови Сад

 

III    

 
     

      


 
      ,  
 
     ,    
   „   

“   „    !“
                III "          
 .
# $ 
  
%         
 .
                  VII VIII 
 &     

 & 
 &
% &       ,      
 #  , 
   
$      
   :
1. :      VII VIII 
 & ;
2. :      I II 
 &
% & 

  &
 &  ;
3. :      III IV
 &
% &      I II 

  &  &  ;
4. :     
 & 
 &
% &      
 % 
/             (. 
      $  % &
   
   $ 


 
), 
     

 '  (         
 ,      III IV 

  &  &  .
  
 
        .
) 
        "    % & 
 – 
$            %           . * 
       .doc
     (Word document) 
    : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели 
 25.04.2015.
  23.55
 .
     %            
     
      (  
 
            - 
 %       
 , ' $ 
 " .       ,     , 
 , 
 

       *.jpg *.bmp 
 .
     ,      %   
 


 

      
 
 (  
           %. *
-
 
       
 
 &  &       .
+,-": !
       $
 
  (
 
    ) 
    
 


.
II "   
 (           :
* –       ,   
 ( 27.04.2015. .
)    –      ,   
 ( 30.05.2015. .
* ,   ,       
 (         $ &     
 
 .  ,       (
            ) 
  
     % &  $  &  
 . 

      
        
 $     .           
 
      (         )                  
. . '   

         
  
         , .      
        ,  

 
 (,            '       
.
*       
   
    
 

 

'        
  %.
            
 
 
- (
  60).
!         
 
 „ 
 “   40
 .       $ 
           
  

       
      
 . ,             
 
      

        (  )        
 &               
  16.05.2015.      23.55.
+,-":  
      /%         
   
 ,         
"  
     
     
  , .   
       .
*       
, , .   ,
 
 $

  
       .jpg .bmp 
    : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
 
 30.04.2015.      23.59
 .
+,-": 
          
                 
 

 
 ( . 
 
      
   
 

 
 ( , .
 
           ' .
*      
 &     ' & 
         
       
  %
 &,
% $%  
     
,    
     
        
 ,

 12.05.2015. 20.00
 .
* $ %      
  
            %,
 % &     ,     ,               %.
 , . % & 
           
 16.05.2015.      23.55 

       
      
    : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
+,-":         
 &      
  %               
%           ,     
            
  
  
. (/   
  
  
       ,  

 ,     
      
        ).
)    ,  ,       
 ( 30.05.2015. .
          
     4      %.
1.     : /
 
- (40 ).
*
 
 
 
   
. 
 ,   
    .
 %  
 &        %, .           

    .
2.     : /
     %  
 (
  10);
3.     : /
     % 
    & (20 );
*
  
 
 
   
. 
 ,
       ,
  
 &  
           4.
     , 
 (
 %  ) , .       %.
4.     : 0  (30 )
      
          
 %  

 .
1 & %      %    
.


       
  ( 
 100.
0     
 $         
 4.     
     :
1. * "   .

       
  : 1. 2. 3. 
       ,  

 
              
 &       
       .  

        
  
 1. 
,
       2. 
,

       3. 
. ,           
  , 


      $          4.          ( ),            
  


      $          3.         ,           1.         , 

               
            ,    
.
* "           
 
. 


       4.     ,  
   
      &,     

 %      3.                 &       "  .
2.      " .
*  "   
          
"  (1. 2. 3. 
), 
 '          
      

 &     
 
       . 0          "       

  , 
       
  . 0 
             
          
 
   
 , 

 . 0           3. 
          
 
       
  
 
 . 
              
      
  ,


      $          4.          ( ),            

  

      $          3.          (
- ),
          1.         , 
               
           

          
  .
0   
,

 ' &     
, 

 %  
 $ 
        
 .
+,-":
, 
-(      
      
        
  % (
 (        
       4.  ),
    

 
     ,
 %
 &  
 & ,  

   
 – 
  , %  %      
 
     
          "  .
  
            
 
 
     $%     
 
$ % "  ,
 %
 &  
 &  
 
   
 – 
  .
               
 % 

 – ( ,     
       
 (    . 0
 – ( 
 
    


 &
 &     .